M

Nhịp sống đô thị

Liên tục phát hiện mẫu nước máy nhiễm bẩn ở TP.HCM

Về chỉ tiêu hóa lý, tháng 1, 2 và 4 có đến 16/18 không đạt; tháng 3 có 17 mẫu không đạt.

Báo cáo về kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại TP.HCM trong 4 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm y tế dự phòng TP cho thấy tháng nào cũng phát hiện có mẫu nước (lấy trên mạng lưới) bị nhiễm bẩn, dù nước đầu nguồn xử lý tại nhà máy đạt tiêu chuẩn 100%.

Trong các tháng 1, 2, 3, 4.2017, mỗi tháng trung tâm lấy 72 mẫu nước máy trên mạng lưới của Tổng công ty cấp nước TP. Kết quả phân tích hóa lý (pH, clo dư...) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT cho thấy: tháng 1 có 3 mẫu không đạt; tháng 2 có 5 mẫu không đạt; tháng 3 có 5 mẫu không đạt; tháng 4 có 4 mẫu không đạt.
Về chỉ tiêu vi sinh (coliforms và e.coli), tháng 2 có 3 mẫu không đạt, tháng 3 có 2 mẫu không đạt.
Mỗi tháng trung tâm cũng lấy 18 mẫu nước máy qua bồn chứa, vệ tinh để kiểm tra chỉ tiêu hóa lý, vi sinh. Về chỉ tiêu hóa lý, tháng 1, 2 và 4 có đến 16/18 không đạt; tháng 3 có 17 mẫu không đạt.
 
Về chỉ tiêu vi sinh, tháng 2 có 2 mẫu không đạt, tháng 4 có 3 mẫu không đạt. Đó chỉ là phần chất lượng nước trên mạng lưới, trạm chứa, vệ tinh 4 tháng đầu năm 2017 tại TP (chưa kể nước chung cư, nước giếng hộ dân...).
 
Duy Tính / Theo Thanh Niên
 

Bình luận

 

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Lên đầu trang